Bezpośredni kontakt z władzami

Może już o tym wiesz, a może będzie to dla ciebie nowe, w każdym razie ty – wraz z innymi mieszkańcami – rządzisz w swojej gminie. Nawet jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej mieszkającym w innym państwie członkowskim, również możesz mieć wpływ na to, co się dzieje w twoim otoczeniu, szczególnie na poziomie lokalnym. Na tym właśnie szczeblu w imieniu mieszkańców sprawami publicznymi zajmują się instytucje samorządowe, ponadto działają wybierane w wyborach powszechnych rady samorządowe, w których możesz zasiadać. Na tym jednak nie kończą się twoje możliwości wpływu. Ponieważ władzę w samorządzie sprawuje wspólnota samorządowa, instytucje samorządowe są więc zobowiązane do wypełniania woli mieszkańców. Swój głos możesz oddać w wyborach co cztery lata, ale także na co dzień masz prawo do bezpośredniego kontaktu z władzami. Możesz porozmawiać z radnymi albo urzędnikami samorządowymi w dowolnej sprawie leżącej w ich kompetencjach, oni zaś mają obowiązek spotykać się z mieszkańcami. Obok wyborów bezpośrednich, referendów i konsultacji społecznych jest to kolejna forma partycypacji obywatelskiej. Możesz ją również traktować jako element organizowania społeczności lokalnej (community organizing), jeśli uznasz tę formę kontaktu za pomocną w osiąganiu rozwoju swojej społeczności. Jeśli masz sprawę, która angażuje lokalne władze, umów się na bezpośrednie spotkanie z radnym lub urzędnikiem.
 

sdfsd

Mam do tego prawo:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym >>>

Specyfika krajowa

Wszyscy radni powinni mieć wyznaczone dyżury w miejscu urzędowania lub w specjalnym biurze, podczas których możesz spotkać się z nimi po wcześniejszym umówieniu wizyty. Możesz również skorzystać z kontaktu telefonicznego lub mailowego albo wysłać list pocztą. Często radni komunikują się z mieszkańcami za pomocą Internetu (strona internetowa, Twitter, Facebook). Pamiętaj, że radny jest twoim reprezentantem w samorządzie – do jego obowiązków należy przedstawianie spraw społeczności lokalnej na forum rady gminy i dbałość o zaspokojenie potrzeb tej społeczności.
 
Masz również prawo kontaktować się z urzędnikami wszystkich szczebli w godzinach ich urzędowania. Urzędy, podobnie jak radni, stosują różne formy bezpośredniego kontaktu – spotkania indywidualne i grupowe, przyjmowanie pism wysyłanych pocztą tradycyjną i elektroniczną – coraz częściej korzystają także z narzędzi internetowych.
Śmiało kontaktuj się z radnymi i z urzędnikami – ich praca polega na tym, żeby zaspokajać potrzeby mieszkańców i rozwiązywać ich problemy!

Specyfika krajowa

Podstawowym szczeblem podziału administracyjnego w Wielkiej Brytanii jest gmina i to do niej należy się zwracać w razie konieczności kontaktu z władzami (council). Najlepszym sposobem na taki kontakt jest zgłoszenie się do odpowiedniego przedstawicielstwa gminy w miejscu zamieszkania. W całym Zjednoczonym Królestwie gminy działają podobnie, z niewielkimi różnicami w zależności od części państwa, w której przebywamy (Anglia, Walia, Szkocja). Niezależnie jednak od tego, czy mieszkamy w hrabstwie (county council), czy też w dzielnicy miasta (district, borough, city council), mamy prawo kontaktować się z przedstawicielami władzy lokalnej w kwestiach dotyczących opieki społecznej, podatku gminnego (council tax), warunków mieszkaniowych, zbiórki śmieci, transportu publicznego i wszystkich spraw związanych z bezpośrednim otoczeniem. Z pytaniem lub z problemem można się zgłosić do gminy osobiście, zadzwonić albo napisać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej (odpowiedź musi być udzielona w ciągu dziesięciu dni roboczych). Ustalenie, do której gminy należy się zwrócić, jest bardzo proste – wystarczy wpisać swój adres albo kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania w specjalną wyszukiwarkę.
 
W praktyce

Specyfika krajowa

Niemcy jako państwo federalne mają różne autonomiczne poziomy decyzyjne i zróżnicowaną strukturę administracyjną. Gminy (Gemeinde, Kommune) różnią się pod względem wielkości, a nawet formy i zakresu władzy. Berlin, Hamburg i Brema to samodzielne kraje związkowe. Miasta, na przykład Monachium, mają podwójne struktury administracyjne – jako stolica kraju związkowego (Landeshauptstadt) i główne miasto regionu (Landkreis z urzędem Landkreisamt).

Kontakt z władzami lokalnymi najłatwiej nawiązać przez urząd do spraw obywatelskich (Bürgeramt lub Bürgerbüro). Tutaj można się zameldować, złożyć wniosek o winietę samochodową lub poświadczyć zgodność kopii z oryginałem. Urzędy lokalne (gminne i miejskie), udzielą również informacji na temat usług socjalnych, placówek ochrony zdrowia czy usług komunalnych (wywóz śmieci, woda, pozwolenia budowlane).

W mniejszych miejscowościach wystarczy wybrać się do gminy czy ratusza osobiście, w większych warto zarezerwować termin przez Internet. Można napisać maila lub zadzwonić, a niektóre formalności załatwić listownie. Urzędy często publikują na swoich stronach internetowych formularze do pobrania. Właściwy urząd można znaleźć, wpisując miejsce zamieszkania lub kod pocztowy w tej wyszukiwarce urzędów. Na stronie internetowej miasta lub kraju związkowego warto poszukać zakładki „Service”, gdyż różnice regionalne w poziomie dostępnych usług mogą być duże (przykładowe strony internetowe dla Dolnej Saksonii i Berlina).