Kampanie profrekwencyjne

Czym są takie kampanie i dlaczego warto je inicjować?
 
Aktywny udział obywateli w wybieraniu swoich przedstawicieli do organów ustawodawczych stanowi esencję demokratycznego modelu państwa. Pamiętaj, że przez niskie zainteresowanie udziałem w wyborach w dużym stopniu odmawiasz prawomocności wybranej władzy. Aby zwiększyć twoje zaangażowanie w proces wyborczy, są prowadzone akcje i kampanie profrekwencyjne. W praktyce podobne działania mogą być podejmowane przez różne podmioty państwowe i pozarządowe. Pamiętaj, że wysoka frekwencja potwierdza, że ty i pozostali obywatele Unii Europejskiej akceptujecie system polityczny, w którym poruszacie się na co dzień. Co bardzo ważne – przyczyniając się do zwiększenia frekwencji w wyborach, wzmacniasz system kontroli nad decyzjami rządu, gdyż wysoka frekwencja pozwala społeczeństwu na rzetelne rozliczenie polityków z ich działalności. Zwróć ponadto uwagę, że skuteczność takich form demokracji bezpośredniej, jak referendum, jest bezpośrednio związana z uzyskaniem odpowiednio wysokiej frekwencji.
 
 
W praktyce

Specyfika krajowa

Historia akcji profrekwencyjnych w Polsce rozpoczyna się od referendum w sprawie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, co było momentem kulminacyjnym pierwszych poważnych działań w tym zakresie. W późniejszych kampaniach wyborczych akcje profrekwencyjne stały się już nieodłączną częścią polskiego życia politycznego. Akcje te są prowadzone przez duże organizacje pozarządowe i administrację publiczną, ale także przez grupy nieformalne i osoby, którym zależy na zwiększeniu udziału obywateli w podejmowaniu decyzji. Ty również możesz zmotywować innych do pójścia na głosowanie.
 
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić przed rozpoczęciem akcji profrekwencyjnej, to zastanowić się nad jej hasłem (na przykład „Zmień kraj – idź na wybory”, „Zmień kraj – zagłosuj”, „Młodzi głosują”) i grupą docelową, do której twoje działania będą skierowane (na przykład rodzice, młodzież, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, potencjalni kandydaci).
 
Następnie zadecyduj, jakiego rodzaju kampanię chcesz przeprowadzić. Jeśli zależy ci na przekazywaniu możliwie najbardziej szczegółowych informacji podstawowych (jakie prawa wyborcze przysługują obywatelom, co zrobić, aby zagłosować, gdzie można oddać głos, kto kandyduje w wyborach), powinieneś przeprowadzić kampanię informacyjną.
 
Jeśli chcesz zmotywować wyborców do pójścia do urn, twoje działania będą miały cechy kampanii promocyjnej, najważniejsze będzie zaś wybranie dobrego hasła i zrozumiałego przesłania.
 
A może jednak chcesz podejść do działań możliwie najbardziej realistycznie, pomagając innym osobom w przećwiczeniu tego, co to znaczy brać udział w wyborach. W tym celu możesz zorganizować prawybory w swojej szkolę czy uczelni. Możesz przeprowadzić prawybory tak, żeby pokazać nie tylko sam proces głosowania, ale także przybliżyć młodym ludziom różne działania związane z praktyką wyborczą.
 
Jak widać, akcje profrekwencyjne może przeprowadzić każdy z nas, jak jednak pokazuje dotychczasowy przebieg podobnych działań w Polsce, dobrym pomysłem będzie zwrócenie się o pomoc do organizacji pozarządowych, od których otrzymasz odpowiednie wsparcie merytoryczne i logistyczne. Co więcej, działając w ramach społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniasz się do niezależności i wiarygodności akcji profrekwencyjnych. Pamiętaj jednak, że podobne działania równie często prowadzą także partie polityczne, czasami nawet ograny państwowe.