Działalność nieformalna i samopomocowa

Aby być pożytecznym i żyć aktywnie w społeczeństwie – pomagać innym ludziom lub dbać o środowisko (regularnie lub jednorazowo) – nie trzeba się organizować! Nie jest konieczne działanie w ramach sztywnych struktur, jak organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne. Wystarczy mieć chęci, dostrzec problem wymagający rozwiązania lub osobę potrzebującą pomocy i zabrać się do pracy! Tak również funkcjonuje tak zwany wolontariat nieformalny – czyli udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, które nie należą do naszej rodziny czy grona przyjaciół (wolontariat nieformalny różni się od wolontariatu formalnego, co zostało opisane w tym przewodniku).
 
W praktyce
Ludzie, którzy mają jakiś problem, często mają mniejsze możliwości. Ja na początku byłem sam. Spotkałem kilku ludzi i teraz możemy robić więcej. Po czasie próby udało się rozwinąć, stworzyć atmosferę i otworzyć duże drzwi. Drzwi rozpoznawalne przez innych, za którymi kryje się znajoma atmosfera. Bez względu gdzie się spotykamy, jest atmosfera, jest serce. Właśnie teraz jest czas, by dalej budować nasze miejsce. Kocham to z całego serca. Jestem tak w tym zakochany!

Noe Nitott, Francja

Mam do tego prawo:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 16 ust. 1 („Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”), art. 37 ust. 1 („Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji”), art. 54 ust. 1 („Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”)