Kandydowanie w wyborach samorządowych

W demokracji suwerenem jest naród, na poziomie lokalnym zaś – wspólnota mieszkańców, która w celu zaspokojenia swoich potrzeb powinna wybrać własnych przedstawicieli. Pamiętaj, że możesz nie tylko wybierać swojego przedstawiciela we władzach samorządowych, ale także zostać osobą, która z powodzeniem będzie reprezentowała mieszkańców. Ile razy się zastanawiałeś, co mogłoby się zmienić w twojej okolicy, gdybyś to ty był bezpośrednio odpowiedzialny za wszystkie najważniejsze decyzje zapadające na szczeblu lokalnym? A może zwróciłeś uwagę na to, że twoja rodzina i twoi znajomi oraz mieszkańcy twojej dzielnicy darzą cię szczególnym? Nowa linia autobusowa czy ścieżka rowerowa, wyremontowany obiekt sportowy i plac zabaw, dobrze wyposażony szpital, monitoring w centrum miasta – czy nadal chcesz biernie się przyglądać, jak inni nieskutecznie realizują twoje pomysły na lepsze miasto? Pamiętaj, że zasiadając we władzach samorządowych, otrzymujesz możliwość tworzenia prawa lokalnego i późniejszej jego realizacji. Będąc radnym, zdecydujesz o nowych inwestycjach, a więc będziesz miał okazję uczynić swoją miejscowość bardziej komfortowym miejscem do życia.
 
 
W praktyce
Największe plusy? Mamy swoje sprawy załatwione. Teraz jest lepiej! Trzeba ruszyć się z domu, pogadać z sąsiadami i wziąć sprawy w swoje ręce!


 

Drago Renić, Chorwacja

Mam do tego prawo:

• Traktat o Unii Europejskiej, art. 3b (link)
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 169 (link)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (link)
• Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (link)