Działalność partyjna

Jeśli:
 
• wielokrotnie myślałeś, że nie chcesz sprowadzać swojej działalności politycznej wyłącznie do głosowania raz na kilka lat,
 
• jesteś politycznie aktywny, ale nie podoba ci się kierunek, w jakim rozwija się siła polityczna, którą od lat popierałeś,
 
• po prostu chcesz zmienić rzeczywistość, która cię otacza,
 
rozważ zapisanie się do partii politycznej, gdyż członkostwo w ugrupowaniu pod wieloma względami może się okazać dla ciebie bardzo cennym doświadczeniem.
 
Partie polityczne są – i jeszcze długo będą – podstawą demokracji parlamentarnej, uprawianie polityki jest zaś nieodłącznym prawem i przywilejem obywateli każdego demokratycznego państwa. Pamiętaj, że działalność partyjna pozwoli ci ustrukturyzować twoją dotychczasową aktywność. Co więcej, to dzięki zaangażowaniu w działalność partii politycznej wreszcie będziesz mógł zadziałać systemowo, otrzymując od partyjnych kolegów wsparcie w tych obszarach, w których do tej pory nie czułeś się najmocniejszy. Działalność partyjna pozwoli ci na sprawdzenie, które z twoich pomysłów mają szansę sprawdzić się w rzeczywistości, z których zaś lepiej zrezygnować. Jako członek partii otrzymasz możliwość kształtowania polityki u boku tych, którzy dzielą z tobą przekonania i wartości służące osiągnięciu wspólnych celów.
 
Jeśli na scenie politycznej nie widzisz żadnej siły, która może cię reprezentować, rozważ założenie własnej partii. W tym celu będziesz musiał wymyślić jej program oraz unikalną nazwę i rozpoznawalne logo, a następnie zarejestrować partię zgodnie z wymaganiami prawa krajowego w państwie członkowskim, w którym mieszkasz na stałe.
Podejmując działalność partyjną, bierzesz odpowiedzialności za dobrobyt ogółu obywateli. To właśnie twoja aktywna postawa wpłynie na to, w jakim kraju zamieszkają obywatele Unii Europejskiej.
 

Mam do tego prawo:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 11 (link)
• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (link)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (link)

Specyfika krajowa

Pamiętaj, że członkiem partii w Polsce może zostać wyłącznie pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych. To oznacza, że ustawodawstwo nie przewiduje możliwości członkostwa w partii dla pozostałych obywateli Unii Europejskiej. Skoro już podjąłeś decyzję o członkostwie w partii politycznej, pierwsze, co powinieneś zrobić, to znaleźć siłę polityczną najlepiej reprezentującą te wartości, które są dla ciebie ważne. Kolejnym działaniem będzie wypełnienie deklaracji członkowskiej. Wzór deklaracji znajdziesz zwykle zarówno na stronie internetowej partii (pamiętaj, że będziesz musiał podpisać i wysłać deklarację), jak i w jej siedzibie (lub w jednym z oddziałów). Bardzo ważnym aspektem członkostwa jest regularne płacenie składek członkowskich. Pamiętaj, że bardzo dużo partii zabrania członkostwa w innych siłach politycznych, dlatego musisz dobrze się zastanowić, kto będzie najlepiej reprezentował twój głos w debacie publicznej.
 
Jeśli postanowiłeś założyć własną partię, postępuj następująco:
 
• Przygotuj program partii, jej unikalną nazwę i rozpoznawalne logo. Pamiętaj, że na podstawie art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.
 
• Zarejestruj swoją partię w warszawskim sądzie okręgowym. Złóż wniosek o rejestrację, w którym znajdzie się lista podpisów osób popierających partię (co najmniej 1 tysiąc podpisów). Dołącz statut partii (w tym celu zapoznaj się z art. 9 Ustawy o partiach politycznych). Zgłoszenia muszą dokonać co najmniej trzy osoby, które reprezentują partię zgodnie z jej statutem (na przykład prezes, wiceprezes i rzecznik). O każdej zmianie w partii informuj sąd. Pamiętaj, że co roku twoja partia ma obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do Państwowej Komisji Wyborczej.
 
W Polsce finansowanie partii jest jawne, żadna partia nie może również prowadzić działalności gospodarczej.